Zeynep Balaban, PCC, Lider ve Takım Koçu

2016’da ID Coaching International’dan Integral Koçluk Eğitimini tamamlayarak Profesyonel Yönetici Koçluğu’na başlayan Zeynep Balaban, 1976 İzmir doğumludur.

İnsan İletişimi ve onun doğası üzerine olan merakı, onun önce Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde (Reklam ve Halkla İlişkiler/ 1994-1999) tamamlamasına, sonrasında ise Fransız Hükümeti burslusu olarak Pantheon 1/Sorbonne Üniversitesi’nde Yüksek Lisansı bitirmesini sağladı (Siyaset Bilimi) ‘İletişim, Teknoloji ve İktidar’ Master programı/1999-2000) Halen, yönetim ve organizasyon alanında doktora yapmaktadır.

Forma, takım ve taraftar koleksiyonlarından sosyal media ve mağaza görsellerine kadar çok geniş bir yelpazeden sorumlu olduğu Fenerium kariyeri (Kreatif Direktör/2009-2016), sistemler arası bütünsel bakışı geliştirmesi açısından Zeynep için önemli bir dönüm noktasıdır. Fenerium’dan ayrıldıktan sonra koçluğu ve yaratıcı ekip liderliğini iki sene kadar Kreya Design Office’te devam ettiren Zeynep, bu sürede kreatif ekiplere koçvari liderlik yapma fırsatını da buldu.

IDEA Proje Ekibi ile Türkiye’de bir ilk olan ‘Sağlıkta Koçluk’ Projesi’ (Florence Nightingale Hastanesi / Şişli- 2017) ‘ni gerçekleştiren Zeynep, 2017 yılından bu yana E-bay Türkiye- Gittigidiyor.com liderleri ve takımları ile yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Integral Koçluk yaklaşımının yanısıra, Adaptif Liderlik, İnsan Sistemleri Dinamikleri ve Spiral Dinamikler yaklaşım ve assessmentları, ayrıca Pandemi dönemi gerekliliklerinden olan ‘remote coaching’ teknik ve application uygulamaları, kendini sürekli olarak geliştirmesindeki en önemli araçlardır.

Koçluğu ‘insana dokunmak ve ona değişiminde eşlik etmek’ ile anlamlandıran Zeynep, 2016’den beri, Transaksiyonel Analiz, PCM (Process Communication Model/ Humangroup trf.) eğitimlerinin yanısıra Dost Can Deniz’in (MareFidelis) ‘Yönetici ve Lider Koçluğunda Ustalık’ sertifika programını da bitirmiştir. Sistem yaklaşımları konusunda özellikle 2019’da Sevgili Hatice Yıldıran sayesinde tanıştığı İnsan Sistemleri Dİnamikleri (HSD),  2019-2020’de Sevgili Memduh Özmert’in eşlik ettiği Viktor Frankl’ın Anlam Terapisi (Logoterapi) Workshop’u, Zeynep’in koçlukta yararlandığı başlıca araçları oluşturmuştur. Bununla birlikte Spiral Dinamikler Kuramı, değer sistemleri konusunda gerek kişilerin gerekse toplumların tutarlı bir şekilde analizi ve ölçümlenebilir veriler sunması bakımından Zeynep’i  büyülemektedir ve  2020’de Valuematch’ten aldığı eğitimle Spiral Dinamikler Uygulayıcısı olmaya da hak kazanmıştır.

Zeynep’i koçluk yolunda en fazla heyecanlandıran şey danışanlarının Değerleri, bir başka deyişle anlam buldukları kavramları hayatlarına nasıl yansıtabilecekleri üzerine çalışmak… Çünkü koçluğun tanımında bahsedilen, ‘kişinin bulunduğu nokta ile ulaşmak istediği nokta arasındaki mesafe’, sadece ve sadece ulaşmak istediğimiz nokta bizim için anlamlıysa büyük bir azimle katedilebilir.

44 yaşına kadar yer aldığı ve birbirinden çok farklı gözüken bu çeşitli eğitim, çalışma ve deneyim alanları, bu süreçte tanıma şansına eriştiği farklı kişilik ve dünya görüşündeki insanların ona kattığı zenginlik ile Zeynep, ‘insanı an-lam-ak ve insan çözümleri üretmek’ değerini, hayatının bundan sonraki kısmında, daha geniş ve kapsayıcı bir ölçekte yaşamayı arzuluyor.