ID Coaching Integral Yaklaşımı Benimser

En ünlü sözcülerinden biri filozof ve psikolog Ken Wilber olan İntegral düşünce insan ve evreni anlamak için bilimsel ve ruhsal bakış açılarını bir araya getiren yeni ve gelişen bir harekettir. İntegral düşünce, “beden, zihin, kalp ve ruh ile ilişkili olan” anlamına gelmektedir. Integral yaklaşımı en iyi betimleyen öykü Mevlana Celaleddin Rumi’nin Mesnevi’sinde geçen aşağıdaki “Körlerin Fil Tarifi”dir.

“Hintliler bir fili halka göstermek için getirip karanlık bir ahıra kapattılar. Hayvanı görmek için o karanlık yere bir hayli adam toplandı. File ellerini sürmeye başladılar. Birisi eline hortumunu geçir­di:

– Fil bir oluğa benziyor, dedi. Başka biri filin kulağını yakaladı:

– Fil, yelpaze gibi bir hayvan, dedi. Filin ayağını yakalayan ise:

– Fil bir direğe benziyor, dedi.

Bir başkası da sırtına dokunmuştu:

– Fil, taht gibi, dedi.

Herkes filin neresine dokunduysa ona göre anlatmaya başladı. Herkesin elinde bir mum olsaydı, sözlerinde aykırılık kalmazdı. Duyu gözü ele, avuca benzer, avuç bütün fili tutamaz ki. Bu gözü yum da hakiki göz kesil.”

Hikayeden de anlaşılacağı üzere, Integral yaklaşım, dünyanın tüm kültürlerine ait bilgeliği kullanarak, kapsamlı ve ayakları yere sağlam basan, bütünsel bir harita ya da işletim sistemi yardımıyla  beşeri gelişimin kritik derecede önemli anahtarlarını bulmamızı sağlıyor.

GÖNÜLDEN DİLE


Benim için çok keyifli ve öğretici bir süreç oldu. Teoride gördüklerimi pratikte uygulama ve geri bildirim alma fırsatı buldum. Profesyonel hayatıma artı değer sağladığını düşünüyorum. Ayrıca farklı renklerde insanlar tanıma fırsatını buldum. Her biri ayrı ayrı ve bütün olarak kazanımdır. Ben de bu bütüne bir renk olmaya çalıştım kendi adıma. Teşekkürler ID Coaching
© Telif Hakkı - ID Coaching International