HUMAN SYSTEMS DYNAMICS INSTITUTE

Hiçbir zorluk inatçı değildir.

1986’da Glenda Eoyang, kendisinin ve şirketinin takıldığını fark etti. Büyüyen bir teknik eğitim ve dokümantasyon alanındaki yılların başarısından sonra işler değişmeye başladı. Yeni teknolojiler, küreselleşme, birleşme ve satın almalar ve değişen iş gücü, öngörülebilir bir pazarı kaosa çevirdi. Daha önce çalışan doğrusal, yüksek kontrol, mühendislik yöntemleri bozulmaya başladı. Glenda ve iş ortağı Becky Bohan, kontrolün nasıl tekrar kazanılacağı konusunda tavsiye aradılar, ancak hiçbir şey işe yaramadı.

Teoriler sayfada harika görünüyordu, ancak uygulama dünyasıyla uyuşmuyorlardı. Glenda yorgundu ve yeniden organize olmak  için hafta sonu tatili kullandı. Bir arkadaşı, Gleick’in Kaos: Yeni Bir Bilim Yapmak’ı öngörülemeyen iş dünyasının stresinden ve zorlanmasından kaçmanın bir yolu olarak okumasını önerdi.

Glenda kaçış yerine, ortaya çıkan kaos ve karmaşıklık bilimlerinde cevaplar ya da en azından daha iyi sorular buldu. Gördüğü kalıplar ve yaptığı uyarlanabilir seçimler, kendi kendini organize eden karmaşık insan sistemlerinde çalışmanın anahtarıydı. Öğrendiklerini işini yeniden tasarlamak, ilişkileri yeniden kurmak , kendisi ve ekibi için başarılı bir gelecek yaratmak için kullandı.

1986-2003 yılları arasında Glenda, karmaşıklık teorisine dayanan bir teori ve uygulama geliştirdi. Kendi liderliği onu yazmaya, öğretmeye, danışmanlık vermeye ve doktora programını da araştırmaya yöneltti. 2003 yılında, sürekli araştırma ve uygulama için bir temel oluşturmak amacıyla İnsan Sistemleri Dinamikleri Enstitüsü’nü kurdu.O zamandan beri, insan sistemleri dinamiği alanı, Enstitü ve HSD Associates ağı, değişim için işlevsel güçler olarak ortaya çıktı:

HSD Institute, HSD teorisi ve pratiğini geliştiren ve test eden bilim adamları ve uygulayıcılardan oluşan disiplinlerarası bir topluluğu kapsar. Düşünce ve eylemin sınırlarını zorlamaya devam eden kitaplar, makaleler ve elektronik iletişim ile desteklenirler.

Ağ, kendi büyüme ve gelişimlerine yatırım yaparken 800’den fazla sertifikalı HSD Uzmanı meslektaşları ve müşterileriyle işbirliği yapıyor ve insan sistemleri dinamiklerini etkiliyor.

HSD Profesyonelleri, dünyanın dört bir yanında, müşterilerinin -birey, grup, organizasyon, topluluk- karşılaştıkları zorlanmalarda belirsizlikten yararlanabilecekleri Uyarlanabilir Eylem ve Pattern Mantığını kullanır.

Eoyang bu sözü veriyor: “Dinamik değişimin belirsizliğine ve gücüne sağlıklı bir saygı duyuyoruz. Öğrettiğimiz ilke ve uygulamalar kendi karar alma ve eylemlerimizi bildirir. Kendimiz veya topluluğumuz için geleceği tahmin edemesek de kesin olarak bir şey biliyoruz: Karmaşık insan sistemlerinde ortaya çıkan modelleri görmek, anlamak ve etkilemek için basit modeller ve yöntemler kullanacağız. ”