Çevik (Agile) İşletmeler

Çevik Uygulamalar, kurumsal ölçekte çalışan, takım koçluğu ve kolaylaştırma disiplini üzerine kurulmuş ve yönetim danışmanlığı ve Organizasyonel Gelişim (OD) disiplinlerinden yararlanan gelişmiş bir alandır. Çevik uygulamalar her türlü organizasyonel zorluğu kapsayacak şekilde yapılır.

Çevik uygulayıcıların sahip oldukları bir dizi beceriyle, çalkantılı ve karmaşık bir dünyada örgütün vizyonu, hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kurumsal çevikliğin adaptasyonu ve dönüşümü sağlanır. Bu uygulamalar, organizasyon yapıları ve kültürü ile çalışmak, liderler geliştirmek, güçlü bir takım kültürü oluşturmak, teknik uygulamaları büyütmek, değişim yönetimi, proje yönetimi, karmaşık uyarlanabilir sistemler, iş çevikliğini artırmak vb.

Öngörülemez, belirsiz ve karmaşık olan ortamlarda işletmelere çeviklik becerisi kazandırmak için Integral Koçluk ile HSD Modelleri ve Teknikleri’nden yararlanıyoruz.

Uygulamalarımız:

  • Üst Yönetim Koçluğu
  • Çevik Liderlik
  • Çevik Takımlar
  • Kolaylaştırıcılık
  • Kapasite Geliştirme
  • Ölçme ve Değerlendirme