Her İnsan Değerli Eşsiz ve Tektir / Füsun Soydan

“Her insan değerli,eşsiz ve tektir.”

Koçluğun ön kabullerinden biri olan bu ifadeyi ilk duyduğumda üzerinde çokça düşünmüş, çevremde ve günlük yaşantımda bir şekilde karşılaştığım insanları bu açıdan gözlemlemeye başlamıştım. Her insan elbette değerli…Bu tartışılmaz. Eşsiz ve tek olmayı sağlayan neydi? Bir anda kendimi bunları araştırırken buldum. Eşsizlik ve tek olmak konusunda fiziksel özelliklerimiz, dilimiz, şivemiz değil anlatmak istediğim… Davranışsal eşsizlik…

Önceleri kendimden yola çıkarak, tepkisel davranışlarımın nedenini bulup, gözlemlediğim diğer kişilerin de davranışlarının aynı kaynağa dayanıyor olabileceğini düşünüyordum,ancak daha yakından bakınca böyle olmadığını fark ettim. İnsanın çocukluğundan itibaren yaşadıkları, aile içi ve arkadaş ilişkileri, rol model aldığı kişiler, aldığı terbiye, içinde bulunduğu şartlar, ezilmişlikler, kurban psikolojisi veya tam tersi değerli olma hissi, şımartılmışlıklar.. Hepsi bir kültür oluşturuyor, kendi paradigmalarımızı yaratıyor ve davranışlarımızı belirliyor. Esas eşsizlik burada… Her insan kendi başına farklı bir vak’a. Aslında bu farklılıklarla bütünü tamamlıyoruz. Bu açıdan baktığımda insanların davranışlarına karşı gösterdiğim önyargılı düşüncelerimden de arınmaya başladım (en azından ön yargılı olabildiğim anların farkına vardım). Kimseyi içinde bulunduğu koşulları ve kültürünü bilmeden yargılamamayı öğrenmeye başladım. Davranışlara yüklediğimiz anlamlar genellikle kendi kalıplarımız içinde oluyor ve hemen yaftayı yapıştırıyoruz. Halbuki sadece bizden farklı… Bu kadar basit. Tıpkı parmak izlerimiz gibi ruhlarımız da eşsiz ve tek…

 

YAZAR: Füsun Soydan
Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü mezunuyum.İ ş hayatına bankacılık sektöründe başladım. Bu sektörde 25 yıl çalışdıktan  sonra sektör değiştirmeye karar verdim. Bankacılık hayatımın son 10 yılında,aldığım eğitimlerin de etkisiyle kişisel gelişim ve psikolojiye ilgi duymaya başlamıştım. Bu konuda neler yapabileceğimi araştırırken geçmiş yöneticilik deneyimimi kullanabileceğim koçluk fikri cazip geldi.Geçen  yıl bir arkadaşımın aracılığıyla  ID Coaching ile tanıştım ve koçluk eğitimleri aldım. Şu anda profesyonel koç olarak çalışmaktayım.