ID COACHING KİMDİR?

KURULUŞ FELSEFEMİZ

ID, Bütünsel Gelişim (Integrated Development) sözcüklerinin kısaltmasıdır. Yaklaşımımız, koçluğu Anadolu perspektifiyle harmanlayıp, küresel bazda tüm insanlığın hizmetine sunabilmeyi, insanlığa ait evrensel değerleri Anadolu bilgeliği ile bütünleştirmeyi amaçlar.

Bu bir “olma “yolculuğudur. Bu yolculukta kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan hep birlikte besleniyoruz. Devamı

BASINDA BİZ

ID Coaching Kimdir?

2006 yılında İstanbul’da kurulan ID Coaching International, ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu)’ ten akredite profesyonel koçluk eğitimleri ve kurumsal koçluk hizmetleri sağlayan bir kuruluştur.

ID Coaching, dünyadaki koçluk bilincinin Türkiye’de de yaygınlaştırılmasını kendisine ilke edinmiş ve organizasyonunu bu alanda ihtiyaç duyulan hizmet bütünlüğünün sağlanması yönünde yapılandırmıştır. Kurumsal değerlerinin temelini oluşturan “yaşam hakkına, çevreye, üretene ve emeğe saygı” anlayışı ile öznesi “insan” olan bir organizasyondur. İnsanın kendisine ve ait olduğu çevreye en yüksek faydayı sunabilmesini hedefler.

Bu “sorumluluk bilinci”nden hareketle, gerek içinde bulunduğu sektörün gerekse de hizmet verdiği kişi ve kurumların “gelişimine, eğitimine ve sürdürülebilir karlılığına” aracılık etmektedir. Bu amaçla tüm paydaşlarına sürekli bir “bilgi paylaşımı ve açık iletişim” ortamı sunar. Bu süreçlerdeki “yaratıcı, yenilikçi ve çözüm odaklı” uygulamalarıyla bugün koçluk hizmetleri alanında “kalite, güven ve mutlak müşteri memnuniyeti “sağlayabilen lider kuruluşlardan biri olarak anılmaktadır.

ID Coaching, tüm bu değerler bütününü, uzmanlık alanına göre sınıflandırdığı organizasyon yapısı ile korumakta ve sunmaktadır. Bu kapsamda ID Coaching, ICF Onaylı eğitim ve kurumsal hizmetlerini ID Coaching International Academy, bireysel ve kurumsal koçluk hizmetlerini de ID Coaching Agency organizasyonları altında vermektedir. ID Coaching ayrıca, Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) ‘ in eğitim sağlayıcı kuruluşudur.

GÖNÜLDEN DİLE


Benim için çok keyifli ve öğretici bir süreç oldu. Teoride gördüklerimi pratikte uygulama ve geri bildirim alma fırsatı buldum. Profesyonel hayatıma artı değer sağladığını düşünüyorum. Ayrıca farklı renklerde insanlar tanıma fırsatını buldum. Her biri ayrı ayrı ve bütün olarak kazanımdır. Ben de bu bütüne bir renk olmaya çalıştım kendi adıma. Teşekkürler ID Coaching