GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

 

Bir tarafta ESENTEPE MAH.BÜYÜKDERE CAD.193/2 ŞİŞLİ    adresinde mukim ID EĞİTİM DAN.VE KOÇLUK HİZMETLERİ TİCARET LTD.ŞTİ. (bu sözleşmede kısaca EĞİTİMCİ olarak anılacaktır.)

 

Diğer tarafta ………………………………………… adreslerinde mukim ……………………………….. (bu sözleşmede kısaca KATILIMCI olarak anılacaktır.) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.

 

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU ve ŞARTLARI

 

Sözleşmenin konusu, EĞİTİMCİ’nin ürettiği, geliştirdiği, ortak olarak sunduğu eğitim ve gelişim projeleri kapsamında yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, KATILIMCIYA verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin EĞİTİMCİ’in onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

 

Islak imzanın yanı sıra, e-posta ile cevaplama veya online platformda ilgili linke/butona tıklama da sözleşmenin geçerli olması için yeterlidir.

 

3- PROJE TANIMI

 

EĞİTİMCİ tarafından geliştirilen, tasarlanan, üretilen, ortak olarak sunulan tüm çevrim içi ve canlı eğitim, program ve bilgi paylaşımları. (Bu sözleşmede kısaca PROJE olarak anılacaktır)

 

4- GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

 

Sözleşmede tanımlanan PROJE esnasında EĞİTİMCİ tarafından KATILIMCI’ya açıklanan veya onunla paylaşılan eğitim ve gelişim ile ilgili fikir, proje, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri sır olarak kabul edilir.

 

5- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

  • EĞİTİMCİ, PROJE kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi eğitim sırasında KATILIMCI’ya vermeyi taahhüt eder.

 

  • KATILIMCI; bu sözleşmede söz konusu edilen PROJE ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde EĞİTİMCİ’nin izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

  • KATILIMCI, (varsa) kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder. KATILIMCI, kendileri adına iş yapanların gizliliğe aykırı tutum ve davranışlarından EĞİTİMCİ’ye karşı öncelikle sorumludur.

 

  • EĞİTİMCİ tarafından temin edilmiş proje ile ilgili belge ve bilginin, EĞİTİMCİ’nin rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin öğrenilmesi halinde, KATILIMCI bundan dolayı sorumlu olacaktır. KATILIMCI, bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan KURTULAMAZ.

 

  • İş bu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile KATILIMCI, EĞİTİMCİ’nin maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

  • SÜRE

 

İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü, EĞİTİMCİ ile PROJE’nin başlatılması ile başlayıp, bu çalışmanın bitiminden sonra da devam edecektir.

 

  • TEBLİGAT

 

Taraflar noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece, işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler.

 

  • UYUŞMAZLIK

 

İş bu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.