Genç kariyere turuncu çözüm – Genç Radikal

16/09/2008 | Genç Radikal

KİPDER, 30 öğrenciye ders verip onların da 10’ar arkadaşını eğitmesini sağlayacak.

Kariyer Planlama ve İş Geliştirme Derneği, 2008-2009 akademik yılında “Turuncu Şapkalılar” adını verdiği kariyer geliştirme projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Desteğe ihtiyaçları var

Üniversiteye girmek için kıyasıya mücadele edilen ülkemizde üniversite mezunlarının sayısı giderek arttığı halde, istihdam edilebilirlik oranı gelişmiş ülkelerin oldukça gerisindedir. Yapılan istatistiklere göre çalışma çağında olup da iş arayan 2,5 milyon kişinin 600 bini üniversite mezunu. Bu sayı Türkiye’deki tüm üniversitelerden bir yılda mezun olanların sayısına eşit. Öte yandan üniversite mezunlarının yüzde 75’inin öğrenim gördükleri alanın dışında bir iş kolunda çalıştıkları, kariyer bilincine sahip olmadıkları için sık sık iş değiştirdikleri ve kişilikleriyle örtüşmeyen işlerde çalıştıkları için performanslarının düşük olduğu gözlemleniyor. Uzmanlaşmış işgücüne ihtiyaç duyulan günümüzde, bu olumsuz tablo kuşkusuz, işletmelerin küresel pazarlardaki rekabet gücünü azaltıyor.

Arkadaşlara koçluk

Kısa adı KİPDER olan Kariyer Planlama ve İş Geliştirme Derneği, bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla 2008-2009 akademik yılında “Turuncu Şapkalılar” adını verdiği Türkiye’nin en büyük kariyer geliştirme projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Turuncu Şapkalılar Projesi, üniversite öğrencilerinin öğrenimlerini sürdürürken iş yaşamına da hazırlanmalarını, kişisel farkındalık kazanarak emin adımlarla mutlu olabilecekleri kariyere ulaşmalarını amaçlıyor ve bu süreçte gençleri çözümün parçası haline getiriyor.

Proje kapsamında her üniversiteden belli kriterlere göre seçilecek 30 öğrenciye üç gün süreyle “kariyer koçluğu eğitimi” ve altı ay süreyle danışmanlık desteği verilerek her birinin kendisine ve en az 10 üniversiteli arkadaşına kariyer koçluğu yapması istenecek. Başarılı olan öğrenciler Turuncu Şapkalı unvanına sahip olacak. Türkiye genelinde sayıları 1500’ü bulacak olan Turuncu Şapkalılar, yalnız üniversiteleriyle sınırlı kalmayıp bulundukları ildeki lise öğrencilerine de gönüllü olarak kariyer koçluğu desteği verecekler.

Akademik yıl sonunda turuncu bir karavan ile tüm Türkiye’yi dolaşarak lise öğrencilerine tercih danışmanlığı yapacak olan Turuncu Şapkalılar, rehberlik hizmetlerinin yetersiz olduğu bölgelerde gençlerin geleceklerini planlamalarına destek olacaklar. Projenin pilot uygulaması İTÜ ve Kadir Has Üniversitesi’nde yapıldı ve olumlu sonuçlar alındıktan sonra Türkiye genelindeki tüm üniversitelerde uygulanmasına karar verildi.
Turuncu Şapkalılar Projesi’nin tamamıyla gönüllü öğrenciler tarafından yürütülüyor olması ve üniversiteler arası iletişimi daha şimdiden geliştirmiş olması nedeniyle başarılı olacağı kesin. Sadece biraz daha ilgi ve desteğe ihtiyaçları var.

BURCU ÇAĞDAŞ: İTÜ, Çevre Mühendisliği, 2.sınıf