Gelecekte Koçluk / Buket Özen

Günümüzde Profesyonel Koçluğun geldiği noktayı aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

Lineer düşünce ve bilgiyi temel alan birçok iş alanında yapay zekânın insanların yerini alması beklendiğinden, binlerce insan makinaların yapamayacağı;  sezgi, yaratıcılık ve iletişime dayalı becerilere dayanan alanlarda kendilerini geliştirmeye başladı. Koçluk bunların içerisinde en çok tercih edilen meslek olmaya başladı.

Koçluk becerileri, başka insanları yöneten kişiler arasında oldukça yaygınlaşmaya başladı.

Koçluk eğitimi veren binlerce kurum açıldı.

Koçlukta uzaktan iletişim, evden çalışma, sanal toplantılar ve diğer uzaktan çalışma şekilleri çoğalıyor.

Webinar eğitim araçları, video chat ve diğer uzaktan eğitim şekilleri gelişiyor.

Koçluk hizmeti alanların çoğu ünvanlı koçlarla çalışmayı tercih ediyor.

Koçlukla ilgili bilimsel araştırmalar çoğalıyor.

Pozitif psikoloji kuvvetli bir koçluk aracı oldu.

Yaşam koçluğu ve diğer koçluk şekillerini kanunlarla düzenlemek için uzun süredir girişimler var. Ancak şu ana kadar koçluğu düzenleyen bir kanun yapılmadı.

Koçluğun Geleceği:

Futuristlerin öngörüleri baz alındığında;  günümüzde var olan bir çok meslek tarihe karışacak. Ancak koçluk yükselen değer olacak.

Teknolojinin insan hayatına müdahalesiyle birlikte birçok insan yaşam stillerinde büyük değişiklikler yapmak zorunda kalacak. Dolayısıyla değişimi yönetmek için koçluğa ihtiyaç çoğalacak.

Koçluk hizmeti ve sertifikası veren kuruluşlar artmaya devam edecek.

Profesyonel koçluk sanal olarak tüm dünyada yayılacak.

Eğer koçluk trendleri bu şekilde yükselmeye devam ederse gelecekte ne olacak:

10 yıl sonra:

Profesyonel koçların sayısı gittikçe artacak. Az donanımlı ve kendini geliştirmeyen koçlar piyasadan silinecek.

Koçluk artık exotik veya sadece parası olanlara hizmet eden bir meslek olmayacak. Koçluk çok yaygın olacak ve profesyonel olmayan koçlar (koçluğu meslek olarak değil, çevresine katkıda bulunmak için yapan kişiler) artacak.  Dolayısıyla insanlar çocukluk çağlarından itibaren koçlukla tanışacak.

Koçlar teknoloji sayesinde tüm dünyadaki müşterilerine ulaşabilecekleri harika seçeneklere sahip olacaklar. Bununla birlikte yüz-yüze koçluklar hala değerini koruyacak.

Birçok ülkede Profesyonel Koçluk ile ilgili kanuni düzenlemeler yapılacak. Bu düzenlemeler Akredite Koçluk Eğitimi almak, uluslararası unvan sahibi olma ve standart koçluk etiğine uymayı gerektirecek

Koçluk eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde verilecek. ICF veya bazı üniversiteler tarafından akredite olan kurumlar dışında birçok koçluk eğitim kurumu kapanacak. Üniversiteler koç yetiştirme programlarını üstlenince eğitim ücretleri tavan yapacak (Örn: şimdilerde Penn State Üniversitesi yaşam koçları için pozitif psikoloji alanında uygulamalı bir program sunuyor. Bir yıllık eğitim 50.000 doların üzerinde.)

20 yıl sonra:

Koçluğun ilerlemesi ve gelişmesiyle toplumların bilinç ve farkındalık düzeyleri yükselmeye başlayacak. Bunun sonucunda birçok insan değer odaklı yaşamaya başlayacak. İnsanlar hayattan beklentilerini yükseltecek ve standartlarını yükseltmek için yeni yaratıcı yollar bulacaklar. Profesyonel koçlar her çevrede bulunabileceğinden bireyler birbirleri ile koç yaklaşımı ile iletişim kuracaklar. İnsanlar hayatlarının her evresinde koçluk alacak.

30 yıl sonra:

Toplumsal hayat iklim değişiklikleri, yapay zekâ ve profesyonel koçluğun etkileriyle büyük ölçüde değişmeye devam edecek. Çok yetkin koçlar çok yüksek ücretlerle çalışmaya devam edecek ve profesyonel koçluk ile ilgili kanun ve düzenlemeler dünya çapında geliştirilmiş olacak. Bunun yanında İnsanlar birbirlerine ücretsiz koçluk yapmaya devam edecek. Koçluk bir toplum hizmeti haline gelecek. Koçluk alan ve farkındalığı yüksek bir toplumda insanları ve grupları manipüle etmek, provoke etmek zorlaşacak. Liderlerden, politikacılardan, öğretmenlerden ve yöneticilerden beklentiler çoğalacak. Bireyler yaşamlarını daha cesurca yaşayacak, değişim ve dönüşüm için bir koçla çalışmak doğal bir ihtiyaç haline gelecek, bu da herkesin bir koçu olacağı anlamına geliyor.

Koçluğun geleceği oldukça parlak görünüyor. Bununla birlikte profesyonel koç olmayı ve bundan iyi para kazanmayı düşünüyorsanız kendinizi diğerlerinden farklı kılacak ve en iyilerden biri olmanızı sağlayacak şekilde yetiştirmeniz ve donatmanız gerekiyor. Bunun için ICF gibi bir kuruluştan en az bir sertifika almanız ve koçluk becerilerini destekleyen ek eğitimlerle sertifikalarınızı çoğaltmanız gerekiyor. Çünkü yaşadığınız yerde geçerli olan bir sertifika başka ülkelerde geçerli olmayabilir. Kariyeriniz ile ilgili bilgi ve becerilerinizi sürekli güncellemeniz, koçlukta yeni trendleri izlemeniz gerekir. Bu sizin daha çok tercih edilmenizi ve koçlukla ilgili yapılan kanun ve düzenlemelerin gerekliliklerini karşılamanızı sağlar.

Örneğin: Psikoloji diplomasına sahip bir kişi, üniversitelerden denklik alamadığı için diğer ülkelerde mesleğini icra edemeyebilir. Davranış bilimleri ve psikoloji alanlarından mezun olan kişiler, tüm dünyada geçerli ICF akredite koçluk eğitimlerine yönelerek küresel çapta bir meslek edinmeyi tercih ediyorlar.