Geleceğin Altı Yüzü ve Koçluk

Değişimin hızlanarak her alana damgasını vurduğu günümüzde, gelecekle ilgili belirsizlikler kurumlarda stratejik yönetim anlayışını geliştirdi. Stratejik yönetim anlayışı, vizyoner, entelektüel sermayenin farkında, sürekli öğrenen dinamik ve esnek organizasyonlar yaratma çabasındalar. Gelecekle ilgili bugüne kadar pek çok öngörü yapılmış ve yapılmaktadır.

21.Yüzyıl Stratejistleri geleceğin farklı altı yüzünden bahsediyorlar : Hızlı, Kentli, Evrensel, Kabileci, Radikal ve Etik.

Stratejistlere göre” hız” bugün olduğu gibi gelecekte de önemli -hatta “her şey” olacak. Hızlı üretim, hızlı ulaşım, hızlı okuma, hızlı öğrenme, hızlı kilo verme, hızlı internet vb. Çabuk ve doğru karar alma, çok stratejik bir beceri haline gelirken iş ve özel yaşamımızdaki tatmin düzeyimizi de etkileyecek. Hız değişim sürecine de egemen olacak , bireyler değişime ayak uydurmak için farkındalık kazanmak, esnek olmak ve sürekli öğrenmeyi öğrenmek zorunda olacaklar ve buradan hareketle bireysel ve kurumsal koçluğa talep artacak.

 

Geleceğin ikinci yüzü nüfusun “kentli” olması. Kentlerin yalnızlaştırdığı insanlar giderek daha da yalnızlaşacak ve mental sağlık açısından ciddi riskler oluşacak. Kentsel nüfusun, kalabalıklar içindeki yalnızlığına kişisel gelişim sektörü destek olacak, profesyonel koçluk bu nedenle en gözde mesleklerden biri olarak dikkat çekecek ve mesleki standartlar netleşecek.

 

Geleceğin üçüncü yüzü “kabilecelik” olacak, niş pazarlardan biz anlayışına kadar her alanda sosyo-ekonomik sonuçlar yaratacak.  Ticari ve sosyal alandaki kümeler, gelecekteki ekonomik hareketlere yön verecek. Niş pazarlar ve sosyal kümeler, var olabilmenin koşulları olarak iletişimci, empatik, yenilikçi ve yaratıcı olmayı öne çıkarmakta. Bu da farkındalığımızın artması gereğini. Koçluk farkındalık düzeyini , esnekliği, seçenek oluşturmayı, yaratıcılığı ve özyönetimi geliştiren bir disiplin olarak bu açıdan da geleceğin gözde disiplinlerinden biri durumunda.

 

Geleceğin dördüncü yüzü” evrensel “. Evrensellik hoşgörüyü, uyumu, vizyonerliği, daha çok insan olmayı, entelektüelliği ve öğrenmeyi gerektirmekte. Bir tuş ile dünyanın her yerindeki insanlara iletişim ve teknoloji araçlarıyla ulaşabilir olmak için insan olmaya dair ortak değerler paydasında buluşmalıyız. Görülüyor ki koçluk geleceğin evrensel yüzüyle de karşılaşmaya hazır.

Geleceğin beşinci yüzü “radikal “. Farklı marjinal grupların seslerine ben merkezli sesler de katılacak, insanlar kim olduklarıyla daha çok ilgilenecek,  kişisel değerlerine ve inançlarına uygun olmayan hiçbir şeyi yapmak istemeyecekler.

Bireylerin işe bakışlarını da etkileyecek olan radikallik, işletmelerde önlemler alınmazsa  işgücü açığı yaratabilecek, çünkü insanlar kişisel olarak gelişimin olmadığı yerlerde çalışmak istemeyecekler. Koçluk kişilere sağlanan en önemli kişisel gelişim hizmeti olarak bu açıdan da önemini koruyacak.

Geleceğin altıncı yüzü “etik” olacak. Geleceğin yukarıda sayılan tüm yüzlerinin ortak paydasını  oluşturacak çünkü farkındalığı artarak gelişen insan , ne istediğini bilerek değerlerine sahip çıkacak ,çevreye zarar verdiği anlaşılan hiçbir ürünü tüketmeyecek, dünyanın fiziki, sosyal ve ekonomik sorunlarına duyarlı olacak, hakkını arayacak ve iletişime daha açık olacak. Şirket yönetimine etik hakim olacak.

Etik kurallar ve mesleki standartlar çerçevesinde gelişen koçluk işi, geleceğin etik anlayışıyla da kucaklaşmakta ve sonuç olarak 21.Yüzyılın en gözde iş alanı haline gelmekte.

İster sade bir birey olalım, ister girişimci, ister yönetici. 21.Yüzyılda var olabilmek için koçlukla tanışmak ve koçluğu yaşam tarzımız haline getirmek zorundayız hepimiz.