Bütünsel koçlar ebeveyn olduğunda / Nihan Haydaroğlu

Değişen dünyada ‘‘mutlu aile, mutlu toplum’’…

Günümüzde ebeveyn olmanın gittikçe zorlaşan karmaşık bir rol olduğunu herkesin kabul ettiğini sanıyorum. Artan bir hızla değişen dünya, günümüz ebeveynlerini gerek bireysel, gerekse sosyal açıdan çok çeşitli alanlarda farklı ve yepyeni konularla baş başa bırakmakta. Bunlardan biri de ‘mutlu olma kaygısı’. Genel inanca göre; “Mutlu ebeveynler, mutlu çocuklar yetiştirir; hepsi birlikte mutlu toplumu oluştururlar”. Hayatımızın senaryosunda, bu mutluluk döngüsüne göre rolün büyüğü ebeveynlere düşüyor. Peki ya ebeveynlere düşen bu pay nasıl karşılanabilir? Ebeveynlerin ihtiyaçları neler?

Önce, mutluluk tanımı ile başlayalım.. Tarihte mutluluğun çok çeşitli tanımları olmakla birlikte, en çok beğendiğim tanım V.Frankle’a ait: Frankle’ a göre; ‘Mutluluk, anlam kazanmanın sonucu, bir yan ürünüdür.’ Mutluluk ana hedef olmaktan çıkıp, bir yan ürün olduğunda ise konu bambaşka bir boyuta taşınıyor.  Ebeveynler, geleneksel yöntemlerden ziyade; ancak koçvari yaklaşım sayesinde çocukları ile bu boyutta iletişim kurabiliyorlar. Doğru rehberlik, çocukların esnek ve güçlü duygusal zekâya sahip olmalarına fayda sağlarken;  çocuklarda yaşamları boyunca onlara eşlik edecek o zekaya sahip olduklarında, ceplerinde acıya karşı bir kalkan ile mutluluk ve başarıya doğru yöneltilmiş bir fener taşıyabiliyorlar.

Elbette, tüm ebeveynler çocukları için en iyisini ister. En iyi okullar, en iyi arkadaşlar ve en iyi fırsatlar gibi.. Dahası; beslenmesi, sporu, eğlencesi, okulu vs derken tüm bu çabaların ortasındaki ebeveynler, modern toplumun stresi ile birlikte, kendilerini çoğunlukla sıkışmış hissetmekte. Alışılageldiği üzere; ebeveynlerin çoğu arzu ettikleri aile hayatlarına dair bir vizyon oluşturup ona sahip çıkmaktan çok, yaşamına devam edip, ancak rahatsız edici durum karşısında çözüm arayabiliyor. Burada da, geleneksel yöntemlerin aksine; ancak büyük resmi görebilen, koçvari yaklaşan ebeveynler için çok daha sağlıklı bir yaşam ortamı mümkün olabilmektedir.

Hızla değişen koşullar altında çocuklarımız için gelecek, güncel alışkanlıklardan çok farklı olacak. Ebeveynler koçvari yaklaşım ile; tüm aile bireylerinin olumlu düşünmesini, kendini kabullenmeyi, takdir etmeyi, güven ve şefkat içinde yaşamayı destekleyebilirler. Tüm bu yetkinlikler değişen koşullara adaptasyonu sağlamak için çok önemli  etkenler.. Çocuklar ile anlamlı bağlantı kurmada en etkili yol olan koçluk becerileri sayesinde ebeveynler, çocuklarının yol haritalarını belirlemelerinde destek olurken,  potansiyellerini gerçekleştirebilecek ortamları da yaratabilirler.

Ebeveynler tüm bunları Integral/bütünsel felsefenin temel koçluk becerileri ile kazanabilir. Peki yazı boyunca bahsettiğim koçvari ebeveyn kimdir? Ne yapar? Nasıl yapar? Bazı temel bilgileri integral/bütünsel felsefe çerçevesi (beden, zihin, kalp ve ruh ilişkisi) içinde aktarmak istiyorum.

Integral (bütünsel) açıdan koçvari ebeveynler;

  • Etkin dinler, empati kurar, içe baktırarak düşündürür,
  • Cesaretlendirir, takdir eder, farklı bakmasını sağlar, hedefe odaklar,
  • Sorumluluk verir, seçim yaptırır, yolda tutar,
  • Her insanı; eşsiz, saygın, kusursuz ve değerli kabul eder,
  • Anlam arayışında güçlü sorular ile kişiye ayna tutar.

Corona hakimiyetindeki bu günlerde, hepimiz evlerimizde izole yaşarken bu durumu bir fırsata çevirmek elimizde. Aile bireylerimize zaman ayırmak, onlarla anlam ve vizyon içerikli sohbet etmek; aile birlik ve bütünlüğünü hatırlamak için harika zamanlar. Paralelde tüm dünya, Corona sayesinde her şeyin birbiri ile bağını, integral olduğunu hatırlatıyor. Dünyanın hemen her yerinde kaosla birlikte, büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanmakta. İlerleyen günlerde hepimiz etkilerini göreceğiz. Dünya tam ve bir bütün ve şu anda en küçük halkası kadar güçlü. En küçük halkamız ailemiz; bu süreci yaşarken bize destek olacak yaklaşım da, evrensel ve bütünsel perspektif  ile insanı anlama çabasında olan ‘integral/bütünsel yaklaşım’ dır.

Özetle, özellikle günümüzde ebeveynlerin çocuklarıyla nasıl iletişim kuracakları konusunda kendilerini geliştirmeleri mutlak bir gereklilik haline gelmiştir. Integral/bütünsel koçluk anlayışı içeren, basit ama güçlü araçlar ile donatılmış ebeveynler, aile içinde ve kendi yaşamlarında dengeyi bulmanın yanı sıra çocuklarında da büyük gelişme gördüklerini ifade etmektedirler. Kendine, ailesine ve de topluma fayda sağlama değeri içinde olan tüm ebeveynler için dileğim; integral/bütünsel felsefe çerçevesinde koçluk ile tanışmalarıdır.

 

Kucak dolusu Sevgilerimle,

Nihan HAYDAROĞLU

Bütünsel Gelişim Koçu