BÜLENT BORALI
IDEA PROJE LİDERİ, PROFESYONEL KOÇ

1990 yılında Hava Harp Okulu Yönetim Bölümü (İşletme Mühendisliği) ve sonrasında Hava Kuvvetleri Uçuş Okulundan Jet Pilotu olarak mezun olmuştur.

1995 yılından itibaren özel sektöre geçerek sivil havacılık sektöründe çalışmaya başlamıştır.

Pegasus Hava Yolları ve Atlasjet Havayollarında Boeing ve Airbus uçaklarında Öğretmen Kaptan Pilot ve Kontrol Pilotu olarak pilot, hostes ve diğer operasyonel personele yer dersleri, simülatör ve uçuş öğretmenliği yapmış ve halen sivil havacılığın özel jet uçakları bölümünde Uçuş İşletme Müdürü ve Kaptan pilot olarak mesleğini sürdürmektedir.

Yurtiçi ve yurtdışında birçok eğitim, seminer, çalıştay ve konferanslara katılmıştır. Gerek öğrenci gerek eğitimci gerekse de konuşmacı olarak katıldığı bu faaliyetler sonucunda elde ettiği birikimini yöneticilik ve eğitmenlik yaparak geliştirmiştir.

Atlasjet Havayollarında Kalite Yönetim Sistemlerinden sorumlu Başkan olarak, Uçak Teknik Kalite Müdürlüğü, Uçuş Operasyonu Kalite Müdürlüğü, Eğitim Organizasyonu Kalite Müdürlüğü, Uçuş Emniyet Müdürlüğü, Sivil Havacılık Güvenlik Müdürlüğü, IT Müdürlüğü, Teknik ve İdari Dokümantasyon Müdürlüğünden sorumlu yönetici ve Öğretmen/Kontrol Pilotu olarak çalışmıştır.

Yurtiçi ve yurtdışı gerek denetleyen gerekse de denetlenen pozisyonlarında aktif denetçi/başdenetçi olarak denetim ve gözetim görevleri esnasında değişik sistemleri inceleme fırsatı yakalamış ve “daha iyi nasıl olur?” sorusunun cevabını bulmak için her zaman meraklı kalmıştır.

Havayollarında pilot, hostes ve diğer personelin eğitimlerinde uçuş, simülatör ve yer dersleri öğretmenliğini yaparak gerek kişisel gerekse de mesleki gelişiminde “insana yatırım yapmanın ve özelinde de kişinin kendisine yatırım yapmasının” “İnsan faktöründen kaynaklanan sorunların” çözümünde ne kadar önemli olduğunu tecrübe etmiştir. Gerek uçuş hayatı boyunca gerekse de yöneticilik hayatı boyunca karşılaştığı sorunlara “sorunun çözüm tarafının bir parçası olmak” prensibiyle yaklaşmıştır.

Meslek hayatı boyunca aşağıdaki kurs ve seminerlere katılarak mesleki eğitim ve tecrübe sürecine katkıda bulunma fırsatı yakalamıştır:

Eğiticinin eğitimi, Uçuş ve uçuş simülatör eğitmenliği, Uçuş ve Simülatör Kontrol Pilotluğu;

Kurumsal Risk Yönetimi (IATA), Havayolları Acil Durum Eylem Planlaması ve Yöneticiliği (IATA), Tehlikeli Madde Taşıyıcılığı Öğretmenliği (IATA-İsviçre), İngiltere Savunma Bakanlığı Havacılık Güvenliği Yöneticiliği (Manchester), AIRBUS İnsan Faktörü Sempozyumu (Madrid), IFALPA İnsan Performans Komitesi Toplantı ve Çalıştayları (Frankfurt, Washington, Tokyo, Malezya, Madrid, Frankfurt, Paris, Brüksel, Amsterdam, Güney Afrika, Sidney, İstanbul, Barselona, Bangkong, Londra, Rio De Genaro)

  • Türkiye- Avrupa havacılık kanun ve regülasyonlarına uyum amaçlı birçok kurs,
  • Çeşitli kalite sertifikasyon kursları:
  • ISO 9001:2000,2001,2008,2015 Kalite Yönetim Sistemleri, Denetçi ve Başdenetçi Eğitimi,
  • Süreç Yönetimi, Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Yabancı Uçaklar Uçuş Güvenliği Denetçiliği,
  • Avrupa Havacılık Güvenlik Ajansı, Uçuş Emniyet Sistem Yöneticiliği
  • Kaza Kırım Araştırma konularında eğitimler almıştır.

Boeing ve Airbus uçak tip eğitimi, uçuş operasyonu yer dersleri öğretmenliği, Ekip Kaynak Yönetimi (CRM), Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği (IATA) Tehlikeli Maddeler Eğitmenliği, Havacılık Güvenliği Eğitmenliği, Havacılık Güvenlik Yöneticiliği, Acil Durum Eylem Planlama ve Kriz Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemleri ve Denetçi Eğitimi, Problem Çözme Teknikleri, uçuş operasyonu stres ve stresle başa çıkma yolları, zaman yönetimi, gibi konularda eğitimler vermenin yanı sıra 2010 yılında Okan Üniversitesinde Havayolu İşletmeciliği dersleri vermiştir.

2009 Yılında Barselona’da Acil Durum Eylem Planlaması ve Uygulaması hakkında Avrupa’nın ileri gelen havayollarının katıldığı konferansa konuşmacı olarak katılmıştır.

2001-2011 yılları arasında Dünya Havayolu Pilotları Federasyonu İnsan Performansı Komitesi (IFALPA – HUPER) aktif üyeliğini yaparak yurtdışındaki katıldığı çalışmalardan kazanımlarını Türk Sivil Havacılık sektörüne yansıtabilmek için çaba sarf etmiştir.

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği üyesi olup İnsan Performansı Komite üyesi ve başkanlığı, Uluslararası ilişkiler Direktörlüğü, Dernek Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde yer almıştır. 2001 yılından itibaren “insan performansı” hakkında aktif olarak çalışmalar yapmış olup Türkiye’de ilk kez pilotların gözünden “FATIGUE RISK MANAGEMENT & FLIGHT DUTY TIME EVALUATION” şeklinde yorgunluk hakkında araştırmalarını içeren bir derleme kitapçık hazırlamış ve 2016 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu Uçuş Personeli Sağlık Seminerinde “Yorgunluğun Pilot Gözüyle Değerlendirilmesi” konusuyla konuşmacı olarak katılmıştır.

Dünya Pilotlar Birliği Federasyonu IFALPA’nın Sidney, Capetown ve İstanbul konferanslarına katılarak Türkiye Havayolu Pilotları Derneği ve Türk Pilotlarını temsil etmiştir.

Meslek hayatına başladığı günden itibaren ekip çalışması içinde yer almıştır. Özellikle stres ve zaman baskısı altında ekip yönetimi ve ekibin bir üyesi olma konusunda iletişim, liderlik, iş yükü yönetimi, durumsal farkındalık ve karar verme gibi her iş kolunda gerekli ve değerli olan temel beceriler konusunda “Kimin doğru olduğundan ziyade neyin doğru olduğuna” inancının sağlamlaştırıldığı devamlı bir eğitim ortamı içinde bulunmuştur.

Bir ekibin üyesi olarak sinerji yaratabilmek için empatinin gerekliliğini inanan ve insana yapılan yatırımın gerek kişinin kendisine gerekse kurumuna mutlaka katkı sağladığına inanan bir iyimserdir.

Bulunduğu yerde ve yaptığı işte gelişim hayali ve arzusu içinde olan, içinde henüz kullanılmamış potansiyeli olan, bu potansiyeli kullanması için fırsat yaratıldığında yeni bir değer yaratabilecek olan meslektaş ve mesai arkadaşlarını desteklemek için fırsat yaratmayı, öğretmen kaptan pilotluk ve yöneticilik yaptığı sürece kendisine görev bilerek amaç edinmiştir.

Herkesin kendisine özel ve farklı bir değeri, belli koşullar ve fırsatlar sağlandığında potansiyelini kullanarak değer yaratabileceği bir alan vardır. Bu gelişim yolunda “değişerek gelişim arzusunda” olanlarla beraber “Başarısızlık asla bir seçenek değildir.” mottosuyla yürümeyi amaç edinmiştir.

Kişilerin yaşamlarını dengelemek ve ona anlam kazandırmak için değişimin artık bir seçim olmaktan çıktığı inancıyla, kariyerin gelişim odaklı desteklenmesinin, kişinin değişim ve gelişime olan ihtiyacına cevap vermesinde etkin kullanılan bir Koçluk sisteminin, bu hayat felsefesini destekleyen insan merkezli yöntemler ve yol arkadaşlığı sunuyor olması her zaman ilgisini çekmiştir.

Yaşamda gerçekten neyin önemli olduğunu, olmazsa olmazlarınızın altını çizebilmenize aracı olabilmek için koçluk faaliyetlerine devam etmektedir. Böylece yaşamdan tatmin olma serüveninde farkındalığınızı arttırarak, duruşunuzu belirleyip tercihlerinizi bilinçli yapmanıza bir katkı sağlamak amacıyla çıktığı koçluk yolculuğunda; kendini keşfetmeyi ve sürekli gelişimi yaşam felsefesi olarak gören bireylere; farkındalıklarını derinleştirme ve hayallerini gerçekleştirme yolunda eşlik etmektedir.

Modern insanın hayatını doğrudan etkileyen Uçuş Korkusu, Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi, İnsan ve Kaynak Yönetimi (CRM) konularında çalışmalar yapmakta ve dersler vermektedir.

Golf oynamak, tenis oynamak, bisiklete binmek ve şehir yürüyüşleri yapmak hobilerim arasındadır.

İki kız çocuğu babası olarak çevresine destek vermek ve kızlarıyla beraber yürümek amacıyla çıktığı koçluk yolunda kişisel gelişimin asla bitmeyeceği ve insanın öğrenen bir varlık olarak hayatını sürdürmeye devam etmesi gerektiğine inanmaktadır.

Bu düşünceyle Kaptan Pilotluğunun yanında ICF sertifikası alarak “Kişisel Dönüşüm ve Profesyonel Koç” olarak gerek kişisel gerekse kurumsal faaliyetlerde koçluk ve danışmanlık çalışmaları yapmaktadır.