Yazılar

Kadir Has Üniversitesi, Kariyer Koçluğu Projesi

Kadir Has Üniversitesi, KİPDER’in (Kariyer Planlama ve İş Geliştirme Derneği) yürüttüğü “Kariyer Koçluğu Programı” ile öğrencilerini koç olarak yetiştiriyor.

KİPDER Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Yıldıran’ın konuşmacı olduğu ve “Turuncu Şapkalılar Projesi” adı altında gerçekleşecek seminerin amacı, kariyerlerini insan kaynakları üzerine yapmak isteyen 2. sınıf öğrencilerine, kariyer koçluğu eğitimi vererek kendilerini bu konuda geliştirmelerini sağlamak. Seminerin bir diğer amacı ise kariyer koçluğu eğitimi almış olan öğrencilerin, kariyer merkezi gözetimi altında, diğer üniversite öğrencilerine kariyer danışmanlığı vermeleri. Projenin “Turuncu Şapkalılar Projesi” olarak adlandırılması ise, koçluk eğitimi alan öğrencilerin mezun olurken şapkalarını yeni koçlara devredecek olmalarından kaynaklanıyor. Seminer 28 Kasım 2007, Çarşamba günü saat 13:00’de Kadir Has Kampusu Fener Salonu’nda verilecek.

http://www.insankaynaklari.com/ikdotnet/IcerikDetay.aspx?BLM=Son%20Haberler&KayitNo=8916

http://haberci.com.tr/Haber/universitelilere-Kariyer-Gelistirme-Projesi.aspx

Turuncu Şapkalılar Projesi – Yenibiris.com

Kariyer Planlama ve İş Geliştirme Derneğinin (KİPDER) yürüttüğü “Turuncu Şapkalılar Projesi” çerçevesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) kariyer koçluğu eğitimi gören 32 öğrenci, 24 Şubat’ta sertifikalarını alacak.

KİPDER’in yürüttüğü projede üniversitelerden seçilen 32 öğrenciye, şubat ayının her pazar günü İTÜ Maslak Yerleşkesi’nde kendi okullarından öğrencilerin kariyer planlarına destek olmaları amacıyla “kariyer koçluğu eğitimi” verileceği belirtildi. İK Uzmanı ve Proje Koordinatörü olan KİPDER Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Yıldıran ve Proje Danışmanı dernek Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Erdoğdu tarafından verilecek eğitim ücretsiz.

http://www.yenibiris.com/CareerSupport/DisplayArticle.aspx?vID=9049§ionID=9

Genç kariyere turuncu çözüm – Genç Radikal

16/09/2008 | Genç Radikal

KİPDER, 30 öğrenciye ders verip onların da 10’ar arkadaşını eğitmesini sağlayacak.

Kariyer Planlama ve İş Geliştirme Derneği, 2008-2009 akademik yılında “Turuncu Şapkalılar” adını verdiği kariyer geliştirme projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Desteğe ihtiyaçları var

Üniversiteye girmek için kıyasıya mücadele edilen ülkemizde üniversite mezunlarının sayısı giderek arttığı halde, istihdam edilebilirlik oranı gelişmiş ülkelerin oldukça gerisindedir. Yapılan istatistiklere göre çalışma çağında olup da iş arayan 2,5 milyon kişinin 600 bini üniversite mezunu. Bu sayı Türkiye’deki tüm üniversitelerden bir yılda mezun olanların sayısına eşit. Öte yandan üniversite mezunlarının yüzde 75’inin öğrenim gördükleri alanın dışında bir iş kolunda çalıştıkları, kariyer bilincine sahip olmadıkları için sık sık iş değiştirdikleri ve kişilikleriyle örtüşmeyen işlerde çalıştıkları için performanslarının düşük olduğu gözlemleniyor. Uzmanlaşmış işgücüne ihtiyaç duyulan günümüzde, bu olumsuz tablo kuşkusuz, işletmelerin küresel pazarlardaki rekabet gücünü azaltıyor.

Arkadaşlara koçluk

Kısa adı KİPDER olan Kariyer Planlama ve İş Geliştirme Derneği, bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla 2008-2009 akademik yılında “Turuncu Şapkalılar” adını verdiği Türkiye’nin en büyük kariyer geliştirme projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Turuncu Şapkalılar Projesi, üniversite öğrencilerinin öğrenimlerini sürdürürken iş yaşamına da hazırlanmalarını, kişisel farkındalık kazanarak emin adımlarla mutlu olabilecekleri kariyere ulaşmalarını amaçlıyor ve bu süreçte gençleri çözümün parçası haline getiriyor.

Proje kapsamında her üniversiteden belli kriterlere göre seçilecek 30 öğrenciye üç gün süreyle “kariyer koçluğu eğitimi” ve altı ay süreyle danışmanlık desteği verilerek her birinin kendisine ve en az 10 üniversiteli arkadaşına kariyer koçluğu yapması istenecek. Başarılı olan öğrenciler Turuncu Şapkalı unvanına sahip olacak. Türkiye genelinde sayıları 1500’ü bulacak olan Turuncu Şapkalılar, yalnız üniversiteleriyle sınırlı kalmayıp bulundukları ildeki lise öğrencilerine de gönüllü olarak kariyer koçluğu desteği verecekler.

Akademik yıl sonunda turuncu bir karavan ile tüm Türkiye’yi dolaşarak lise öğrencilerine tercih danışmanlığı yapacak olan Turuncu Şapkalılar, rehberlik hizmetlerinin yetersiz olduğu bölgelerde gençlerin geleceklerini planlamalarına destek olacaklar. Projenin pilot uygulaması İTÜ ve Kadir Has Üniversitesi’nde yapıldı ve olumlu sonuçlar alındıktan sonra Türkiye genelindeki tüm üniversitelerde uygulanmasına karar verildi.
Turuncu Şapkalılar Projesi’nin tamamıyla gönüllü öğrenciler tarafından yürütülüyor olması ve üniversiteler arası iletişimi daha şimdiden geliştirmiş olması nedeniyle başarılı olacağı kesin. Sadece biraz daha ilgi ve desteğe ihtiyaçları var.

BURCU ÇAĞDAŞ: İTÜ, Çevre Mühendisliği, 2.sınıf

Turuncu Şapkalılar – Referans Haber

13.02.2008 | Referans | Haber

Kariyer Planlama ve İş Geliştirme Derneği’nin (KİPDER) yürüttüğü ‘Turuncu Şapkalılar Projesi’ üçüncü dönemine girdi. Bu evrede üniversitelerden seçilen öğrencilere, Kariyer Koçluğu eğitimi verilerek, üniversitelerindeki diğer öğrencilerin kariyer planlarına destek olmaları sağlanacak. İstanbul Teknik Üniversitesi, Maslak Yerleşkesi’nde 32 öğrencinin katılımıyla sürdürülen projeyle, öğrenciler mezun olurken de yerlerini alacak bir ‘Turuncu Şapkalı’ yetiştirecek.

İTÜ’nün Projesi

12-02-2008

Kısa adı Kipder olan Kariyer Planlama ve İş Geliştirme Derneği’nin yürüttüğü “Turuncu Şapkalılar Projesi” üçüncü evresine girdi.

Bu evrede üniversitelerden seçilen öğrencilere kariyer koçluğu eğitimi verilerek, üniversitelerindeki öğrencilerinin kariyer planlarına destek olacak. Şubat ayının her pazarında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak Yerleşkesi’nde 32 öğrencinin katılımıyla sürdürülen proje ile mezun olurken de yerlerini alacak bir “Turuncu Şapkalı” yetiştirecekler ve bu şekilde kariyer koçluğu gelenekselleşecek. Ücretsiz olarak katılınabilecek olan bu çalışma, 3 Şubat 2008’de İTÜ’de başlayan Kariyer Koçluğu Eğitimi Kariyer Geliştirme Danışmanı, Yaşam Koçu ve aynı zamanda projenin danışmanı olan Kipder Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Serbest ile insan kaynakları uzmanı, yaşam koçu olan ve aynı zamanda proje koordinatörü olan Kipder Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Yıldıran tarafından verilecek.

TÜM ÜNİVERSİTELERE YAYILACAK

Uygulamalı koçluk seansları ve çeşitli oyunların kullanıldığı eğitim, 24 Şubat’ta tamamlanacak ve öğrencilere sertifikaları ile temsili “Turuncu Şapkaları” törenle verilecek. Projenin dördüncü evresinde ise kariyer koçluğu yapacak olan “Turuncu Şapkalılar” a dernek tarafından süpervizyon desteği verilecek. Proje izleme ve değerlendirme sürecinden sonra “Turuncu Şapkalılar” ın tüm üniversitelerde yaygınlaştırılması planlanlanıyor.

http://www.haberinyeri.net/Guncel/ITU’nun-projesi_11650.html

İTÜ’de Kariyer Koçluğu Eğitimi – gnckampus.com

İTÜ’de kariyer koçluğu eğitimi

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, KİPDER’in yürüttüğü “Turuncu Şapkalılar Projesi”nde, üniversitelerden seçilen 32 öğrenciye, Şubat ayının her pazar günü İTÜ Maslak Yerleşkesi’nde kendi okullarından öğrencilerin kariyer planlarına destek olmaları amacıyla “kariyer koçluğu eğitimi” verileceği belirtildi.

Açıklamada, insan Kaynakları Uzmanı ve Proje Koordinatörü olan KİPDER Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Yıldıran ve Proje Danışmanı dernek Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Serbest ve tarafından verilecek eğitimin ücretsiz olacağı kaydedildi Uygulamalı koçluk seansları ve çeşitli oyunların kullanıldığı eğitimin 24 Şubat 2008 tarihinde tamamlanacağı ve öğrencilere sertifikaları ile temsili “Turuncu Şapkaları”nın törenle verileceği ifade edilen açıklamada, projenin bundan sonraki evresinde kariyer koçluğu yapacak “Turuncu Şapkalılar”a dernek tarafından “Süpervizyon desteği” verileceği, proje izleme ve değerlendirme sürecinden sonra kariyer koçluğunun tüm üniversitelerde yaygınlaştırılmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, projeye katılan öğrencilerin mezun olmadan önce yerlerini alacak bir “Turuncu Şapkalı” yetiştirecekleri ve bu şekilde kariyer koçluğunun gelenekselleşeceği dile getirildi.

http://www.gnckampus.com/readarticle.php?article_id=470