Akıldan Bilgeliğe Kendini Tanıma Yolculuğu / Şenay Zuhur

Akıldan bilgeliğe kendini tanıma yolculuğu; hem kişisel olup somut ve maddi konulara rasyonel akılla odaklanmak, hem de ahlaki temelli olup maneviyatı besleyen soyut konulara ve paylaşılan değerlere odaklanabilmektir. Kişisel, mesleki ve ruhsal gelişiminize katkı sağlamak adına önce yaşamınızın bilge lideri olun.

Bilgelikle liderlik demek; insanın nerede ve nasıl davranması ya da davranmaması gerektiğini bilmesi demektir. Bu yetiye sahip olanlar, dünya görüşünü şekillendiren geniş bir bakış açısına sahiptir. Yaşamda hangi rolü neden seçtiğini ve o role kendini ne kadar yakın hissettiğini bilir. Deneyimlerinde ne zaman devam edip, ne zaman durması gerektiğini bilir. Kendisine ilham veren ya da güdüleyen kaynaklarını tanır. Kararlarında cesur ve adımlarında temkinlidir. Ve bilgeliğe giden yolda kendini her yönüyle tanır, geliştirir ve dönüştürür.

Akıllı insan kişisel, mesleki ve ruhsal gelişim yolunda başarıyla ilerlemek için sahip olduğu kaynaklarını (yetenek, beceri, bilgi vb.) kullanabilme becerisi gösterir. İnsanın bilgeliği ise her koşulda doğru olanı yapabilme becerisi olmakla birlikte önemli bir erdemdir. Bütünsel gelişim yolculuğunuzda akıldan bilgeliğe giden yolu bulursanız, her daim başarı şansınız da yüksek olur.

Her insanın zayıflıkları, hatalarıya da incinebilir yanları olabilir ruhunda hissettiği. İnsan; zayıflıklarında şeffaf, incinebilir olmada cesur, hatalarını kabullenmede dürüst ise kendine samimi olur ancak. Kendiyle ilgili samimiyeti, o insanın cesaretle yüzleştiği asıl gerçekliğidir. Peki siz kendi gerçekliğinizle yüzleştiğinizi düşünüyor musunuz?

Özgünlüğünü yaşamına yansıtabilen, ruhunda özgürlüğü yakalayan ve hür yaşayandır. Özgürlük, insanın kendine hükmedebilme ayrıcalığıdır. Kendine hükmeden insan, aklının ve ruhunun efendisidir. Ruhsal anlamda özgürlüğünü ve zihinsel olarak bağımsızlığını sadakatle koruyabilenlerdir hür olanlar. Duygularına ve davranışlarına hâkim olanlar, gücünü de elinde tutanlardır daima.

Düşüncesinde ve davranışlarında bilgeliği yakalayan her insan,öz değerlerini de varoluşuna yansıtır güzellikleriyle.Sahip olduğunuz değerler, farklı renkleri ve farklı tonlarıyla yaşam tuvaline atılmış fırça darbeleri misali sanatınız olur. Dünya sahnesi tüm insanlığın değerlerinin bir harmonisi. Yaşamda güzel değerlere sahip olmak, tüm canlılar için sonsuz yaşamı da güzelleştirir. En nadide değerlerin mimarı ise kalplerde var olan güzel duygulardır.

Her anıyla duygularının farkında olmalı insan. Yaşamın sonsuzluğunu güzel duygularla selamlamalı. Duygularının öz varlığında, sonsuz bilgi hazinesine sahip olduğunu bilmeli. Duygularının, deneyimlerle davranışlarına yansıdığının bilincinde olmalı. Duygularının kudretinin farkında olan insan,  duygularını yönetmesini de bilendir her daim.

Yaşam yolculuğunda her duygunun akmasına izin vermek, yaşamla uyum demektir. Duyguları ruhunuzda hapsetmeden, ahenkle yansıtmaya izin vermek gerek. Duygular erdemli bir yaşama rehberlik edebilmeli. Duygularını bilinçli kullanmasını bilenlerdir, benliğinin ustası olanlar. İyi bir yaşam kurgulayanlar, yaratıcı duygular taşıyan bilge ruhlu benliklerdir.

İnsan, ruhunda bilgeliği yakalamak gayesiyle yaşamın anlamını sorgulayabilmeli ve yaşamını güzel duygular üzerine inşa edebilmeli. Akıldan bilgeliğe erdemli bir yaşam, hepimiz için yaşanılası güzellikler sunar önümüze. Bunun içindir ki akıldan bilgeliğe giden yolda, insan önce kendini tanımalı. Aklıyla kalbini buluşturanlarsa, bilgelikle yürür yaşam yolculuklarını.

Şenay Zuhur

Uzman Diyabet Hemşiresi, Bütünsel Gelişim Koçu, MBA