Ebeveyn Öz Değerlendirme Testi

Her çocuk dahi doğar, ancak ebeveynleri sayesinde ancak %1 ‘i dahi kalır. Ebeveyn becerilerinizi sınamak ister miydiniz?

ebeveynlik-performans-karnesi

Yukarıdaki diyagramda, ortadaki mavi kısım, çocuğunuzun bütünsel gelişim kriterlerini, dış kısımdaki koyu mavi çember ise, çocuğunuzdaki bütünsel gelişim kriterlerinin istenen düzeyde olması için sizde varolması gereken ebeveyn tutumlarını göstermektedir.

Çocuğunuz, içteki öz ile belirtilmiştir. Ebeveynlik tutumlarınızı  1-10 arasında puanlayınız.

Bir e-posta adresi belirlemelisiniz.