FARKINDALIK

DEĞİŞİM

DÖNÜŞÜM

ESNEKLİK

ADAPTASYON

ÇEVİKLİK

LİDERLİK

BİZ RUHU

MOTİVASYON

STRATEJİ

AKSİYON

BAŞARI

Değişim Zamanı

“Ne daha akıllısı, ne daha güçlüsü, türlerin hayatta kalanı, sadece ve ancak değişime adapte olabilenlerdir.”

Charles Darwin

Günümüzün V.U.C.A. (Değişken, Belirsiz, Karmaşık, Muğlak) dünyasında hayatta kalmak çevik (Agile) olmayı gerektiriyor. Çevik olabilmemiz için, yargılamayı meraklılığa, varsayımları sorgulamaya, direnci ve savunmayı kendini ifade etmeye, anlaşmazlıkları paylaşılan keşfe dönüştürmemiz,  yani öğrenen zihine geçmemiz gerekiyor.

ID Coaching, Spiral Dinamikler, İnsan Sistemleri Dinamikleri (HSD) ve Koçluk ile bireylerin ve organizasyonların değişimini ve dönüşümünü kolaylaştırıyor.

Spiral Dinamikler

Her dönem, kendi bilincini yaratır. Spiral Dinamikler, insanlığın farklı gelişim aşamalarını görmemizi, bireylerin ve organizasyonların kültürel DNA’larına ulaşmamızı ve değişim haritalarını oluşturmamızı sağlıyor.

HSD

Kesinlik, eskiden bilgi ve eylemin temeliydi. O günler geride kaldı. Bugün, belirsizlik tek kesinliktir. HSD (Human Systems Dynamics) ‘nin Model ve Teknikleri ile hiçbir şeyi öngöremeseniz bile karar alırsınız ve eyleme geçersiniz. 

Integral Koçluk

Yaşayan en büyük filozof Ken Wilber’in Integral felsefesinden beslenen koçluk yaklaşımımız, insanı dört boyutlu (ruh, zihin, kalp ve beden) ve beş farklı lensle ele alır. Bireyleri ve organizasyonları hızlı dönüştürür.

© Telif Hakkı - ID Coaching International WTM