FARKINDALIK

DEĞİŞİM

DÖNÜŞÜM

ESNEKLİK

ADAPTASYON

ÇEVİKLİK

LİDERLİK

BİZ RUHU

MOTİVASYON

STRATEJİ

AKSİYON

BAŞARI

Değişim Zamanı

“Ne daha akıllısı, ne daha güçlüsü, türlerin hayatta kalanı, sadece ve ancak değişime adapte olabilenlerdir.”

Charles Darwin

Günümüzün V.U.C.A. (Değişken, Belirsiz, Karmaşık, Muğlak) dünyasında hayatta kalmak çevik (Agile) olmayı gerektiriyor. Çevik olabilmemiz için, yargılamayı meraklılığa, varsayımları sorgulamaya, direnci ve savunmayı kendini ifade etmeye, anlaşmazlıkları paylaşılan keşfe dönüştürmemiz,  yani öğrenen zihine geçmemiz gerekiyor.

ID Coaching,İnsan Sistemleri Dinamikleri (HSD) ve Koçluk ile bireylerin ve organizasyonların değişimini ve dönüşümünü kolaylaştırıyor.

STAR TEAM COACHING

Şirketlere Özel Kapalı Eğitim

© Telif Hakkı - ID Coaching International WTM